top of page

Regulamin zajęć

Poniżej znajdziesz kilka, ważnych informacji organizacyjnych, dotyczących naszych zajęć. Przyjście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

1. Informacje ogólne.

  • "Autorska Szkoła Perkusyjna" - jednostka organizująca zajęcia.

  • Manager - osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z organizacją zajęć, rozliczenia oraz obsługę wszystkich kanałów kontaktu ze szkołą (telefon, e-mail, Messenger).

  • Instruktor - osoba prowadząca zajęcia.

  • Uczeń - osoba uczęszczająca na zajęcia.

2. Zapisy na zajęcia.

a) Zajęcia prowadzone są przez cały rok, 7 dni w tygodniu, w godzinach 8.00-21.00.

b) Na zajęcia można się zapisać w dowolnym momencie.

c) Na zajęcia może się zapisać każdy, nie zależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

3. Płatność za zajęcia.

a) Termin płatności za lekcje stacjonarne (gotówka):

- w przypadku pojedynczej lekcji - najpóźniej na lekcji, której dotyczy płatność.

- w przypadku płatności za kilka lekcji - najpóźniej na pierwszej z wykupionych lekcji.

Do pobierania płatności gotówkowych na zajęciach, upoważniony jest Manager lub Instruktor.

     Termin płatności za lekcje stacjonarne (płatność elektroniczna):

- w przypadku pojedynczej lekcji - najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję, której dotyczy płatność (liczy się data wykonania przelewu).

- w przypadku płatności za kilka lekcji - najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszą z wykupionych lekcji (liczy się data wykonania przelewu).

 

b) Termin płatności za lekcje on-line (płatność elektroniczna):

- w przypadku pojedynczej lekcji - najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję, której dotyczy płatność (liczy się data wykonania przelewu).

- w przypadku płatności za kilka lekcji - najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszą z wykupionych lekcji (liczy się data wykonania przelewu).

4. Odwoływanie zajęć.

a) Lekcję można odwołać, informując o tym Managera poprzez wiadomość SMS, wiadomość e-mail lub wiadomość na Messengerze. Wszystkie kanały kontaktu szkoły (telefon, Messenger, e-mail) obsługuję Manager. 

b) Lekcję można odwołać bezpłatnie, najpóźniej na 2 dni przed daną lekcją (do godziny 21.00).

Przykład: Jaś ma zajęcia w środę, aby bezpłatnie odwołać lekcję powinien poinformować nas o tym najpóźniej w poniedziałek do godziny 21.00.

c) Lekcja odwołana w dniu poprzedzającym tę lekcję (do godziny 21:00) to koszt 40 zł (za 1 godzinę lekcji), niezależnie od powodu odwołania lekcji.

Przykład: Jaś ma zajęcia (1 godzinę) w środę. We wtorek, przed godziną 21.00 poinformował nas, że nie może na nie przyjść, więc za odwołanie zajęć ponosi koszt  tylko 40 zł.

d) Lekcja odwołana (lub nieobecność na zajęciach) w dniu, w którym miała się odbyć, jest 100% płatna, niezależnie od powodu odwołania lekcji.

Przykład: Jaś ma zajęcia w środę. Tego samego dnia poinformował nas, że jednak nie dotrze na lekcję. W takiej sytuacji, musi zapłacić pełną kwotę, należną za lekcję.

 

5. Przekładanie zajęć na inną godzinę/termin.

 

  • Przełożenie zajęć na inną godzinę/termin jest równoznaczne z odwołaniem zajęć, które miały się odbyć w terminie pierwotnym (patrz punkt 4) oraz ustaleniem nowego terminu, za który uczeń jest zobowiązany zapłacić.

6. Karty podarunkowe.

  • Karta podarunkowa ma ważność 6 miesięcy od daty jej wystawienia.

Pozostałe informacje, nieobjęte powyższym regulaminem, przekazujemy każdemu Uczniowi indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

bottom of page